Psicologia Clínica

En un procés de teràpia psicològica, es treballen aspectes com: situacions conflictives, emocions, pensaments, actituds, sensacions, que causen malestar i que no s’acaben de resoldre. Cal entendre la situació i treballar en els canvis necessaris per recuperar el benestar i la qualitat de vida. Pots consultar si et trobes en alguna d’aquestes situacions:

• Estat d’ànim deprimit, depressió

• Angoixa o atacs de pànic

• Pors i fòbies

• Estrès

• Dificultats per relacionar-se amb els altres

• Pensaments obsessius i TOC

• Baixa autoestima

• Trastorns de la conducta alimentària

• Dols i ruptures